©2002-2015 MVZL
ModelbaanVereniging Zuid-Limburg
vorige Begin
5 6
Waar vind u ons Index
Lidmaatschap De jaarlijkse contributie is 100 euro voor jeugd- (tot 18 jaar) en gezinsleden 50 euro. De contributie kan eventueel in vier termijnen betaald worden, uiterlijk op 31 maart, 30 juni, 30 september en31 december. Aanmelden kan via de website. Betaling via: RABO rek.nr. NL80 RABO 0174.8545.01 t.n.v. Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg te Sittard, o.v.v. contributie. Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar. Tussentijds instromen van nieuwe leden is altijd mogelijk tegen een evenredig deel van de jaarlijkse contributie. Opzegging van het lidmaatschap dient twee maanden voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Bestuur Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast nog drie leden die de drie disciplines (Märklin, N en HO gelijkstroom) vertegenwoordigen.
De namen van de huidige bestuursleden zijn te vinden op de website. Secretariaat Het secretariaat is via mail te bereiken.             E-mail: secretaris.mvzl@mvzl.nl Website De website is voor iedereen toegankelijk. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 40187712. De MVZL is aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie.
Voor website van NMF? Klik op het logo