©2002-2015 MVZL
ModelbaanVereniging Zuid-Limburg
Bestuur Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast nog drie leden die de drie disciplines (Märklin, N en HO gelijkstroom) vertegenwoordigen. De namen van de huidige bestuursleden zijn te vinden op de website. Secretariaat Het secretariaat is via mail te bereiken. e-mail: secretaris.mvzl@mvzl.nl Website De website is voor iedereen toegankelijk. Met een inlogcode is voor leden meer informatie beschikbaar, o.a. nieuwsbrieven. De vereniging is ingeschreven bij deKamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 40187712. De MVZL is aangesloten bij deNederlandse Modelspoor Federatie.
vorige Begin
5 6
Lidmaatschap De jaarlijkse contributie is 100 euro;voor jeugd- (tot 18 jaar) en gezins -leden 50 euro. De contributie kan eventueel in viertermijnen betaald worden, uiterlijk op31 maart, 30 juni, 30 september en31 december. Aanmelden kan via de website. Betaling via: RABO rek.nr. NL80 RABO 0174.8545.01 t.n.v. Modelbaan Vereniging Zuid- Limburg te Sittard, o.v.v. contributie. Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar. Tussentijds instromen van nieuwe leden is altijd mogelijk tegen een evenredig deel van de jaarlijkse contributie. Opzegging van het lidmaatschapdient twee maanden voor aanvangvan het nieuwe jaar schriftelijk tegeschieden bij het secretariaat.
Waar vind u ons Index