Contributie

Het lidmaatschap bedraagt €120,-- per jaar en voor extra gezinsleden €  60,-- per jaar


Bankrelatie: NL 80 RABO 0174854501   De contributie te voldoen onder vermelding t.a.v. Modelbaan Vereniging Zuid Limburg.


De betaling dient jaarlijks in 1 keer te gebeuren vóór 28 januari.


Vraag lidmaatschap aan