________________________
Deze baan is een 2-rail gelijkstroom modelbaan in de schaal H0 (half nul, 1:87). De oudste delen zijn ruim 25 jaar oud en er wordt nog steeds aan gebouwd, verbouwd, verfraaid, verbeterd en gerepareerd. Zo kan er nu op een deel met digitale besturing gereden worden. De baan is demontabel en reist met enige regelmaat naar beurzen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Het is een ovaal van 12,20 m bij 3,60 m met een dubbelsporige hoofdbaan en enkele pendelsporen. Het landschap zou in de Benelux kunnen liggen. Van het hoofdstation Balen rij je op een spoordijk door een polderlandschap over een werkende hefbrug naar station Kloterdijk met een uitgebreid rangeerterrein. Door een ingraving in een heuvellandschap ga je verder langs een ommuurd stadje, een stuwmeer en een kasteel op de heuveltop weer naar de stad Balen. Daar vaart een rondvaartboot door de gracht en maakt een veegwagen de straten schoon.

Schaal:               H0-spoor 1:87 gelijkstroom
Thema:               Landschapsbaan met 2 stations.
Basisvorm:         O-vormige constructieplattegrond in 25 segmenten.
Afmeting:            12,00 m breed en 3,60 m diep.
Bediening:           Analoog en digitaal.
Bijzonderheden:  Fly-over om treinen te wisselen.Algemeen

Een korte omschrijving van de modules waaruit de baan is opgebouwd. Beginnend bij de stationsmodule. Hierop is een hoofdstation met 8 sporen gesitueerd met voor de hoofdsporen ieder 3 stationsporen en voor de pendel twee opstelsporen.
Aan de stationsmodule is aan de binnenzijde van de baan een stadsmodule gekoppeld. Hierop is duidelijk te zien het "delen" van huizen zodat men voor de helft van de moeite (en prijs) een stad kon bouwen. Door het toepassen van spiegels in de stadsmodule is het effect hiervan optisch vergroot. In deze module is ook het Mallorca Faller Car System verwerkt.
Vanuit de stationsmodule rijden we verder en komen op de module ‘fly-over'. Deze ongelijkvloerse kruising wordt in het grootbedrijf ook toegepast. Wij gebruiken de fly-over om treinen te wisselen zodat het treinverkeer op de hoofdsporen ongestoord in bedrijf blijft.
Qua scenery is hier nog een viaduct in aanbouw met kranen, bulldozers en betonpompen. Na deze module komt de dijkmodule. Hierop is een typisch Hollandse dijk nagebootst. Het verwerken van giethars tot een beekje is hier duidelijk te zien.

 BW (BahnWerk)
Aan de binnenzijde van de dijkmodule is een locomotief depot gekoppeld. Op deze module zijn alle vormen van lokverzorging aanwezig, te weten; stoom-, diesel- en E-lok verzorging. Vanaf de opstelsporen is het depot bereikbaar.
De volgende module is een hoekmodule. Deze module is nog in aanbouw. Dit wordt een polderlandschap met een kleine haven. Deze haven wordt gekoppeld aan het water bij de hefbrug.
Hefbrug
Hierna volgt de module met de hefbrug. Deze hefbrug, die bij Gouda in het echt te zien is, is volledig werkend en door middel van een spiegel onder de module is de techniek van tandwielen met ketting die nodig is voor het heffen voor iedereen zichtbaar gemaakt, want we willen de geheimen van modelbouw niet voor onszelf behouden. Onder de brug is d.m.v. giethars een kanaal gemaakt met door zelfbouw gemaakte aanmeerpalen en in het kanaal een boot en baggerschuit van Artitec.
Na de hefbrug komen twee modules met daarop een station in de aard van Sloterdijk. Dit verdiepingen- station heeft een loopbrug tussen de verschillende perrons en een klein perron voor het eindpunt van het pendelspoor. Aan de binnenzijde van deze modules is een module gekoppeld die het heuvelen van de treinen in al zijn glorie laat zien en waar ook een tweede pendelspoor actief is.
Hierna volgt een module met een stalen boogbrug, met als je goed kijkt, ook hier weer een veelheid aan scenery. Deze stalen boogbruggen worden opgeknapt, conform de werkelijkheid, en ook dit is duidelijk te zien in de toegepaste scenery. Onder de brug is ook hier d.m.v. giethars water toegepast in de vorm van een rivier. Met behulp van kleine inkepingen in de railstaven gaan de treinen ook van "kedeng-kedeng" over de brug.Zelfbouwfabriek
Na de brug de volgende module met hierop d.m.v. scratchbuilding uit allerlei bouwdozen, buigrietjes en kabels een zelfbouwfabriek met de bijbehorende destillatiekolommen. Alle kooiladders en bordessen zijn gemaakt van messing. Op deze module qua railplan een fabrieksspoor waarop pendelende treinen rijden. Met de volgende drie modules besluiten we het einde van de rit, want dan zijn we weer aangekomen bij het station.
Dorp dat lijkt op Monschau
Op deze bakken is van alles te zien; hoe bergen eruit zien, met rotspartijen, alpinisten en een weg die naar een burcht voert. Deze burcht wordt d.m.v. mini schijnwerpers extra in het licht gezet. In de berg is een dorp verwezenlijkt, dat een beetje lijkt op Monschau (D).
Het tussenbakje bevat een stuwmeer met de bijbehorende krachtcentrale, van waaruit kabels naar de hoogspanningsmasten gaan. Ook hier het water gemaakt met giethars. Verder op de baan het onder de "draad" brengen van de sporen. Masten en rijdraad zijn zelfbouw en op sommige modules al gerealiseerd, maar u begrijpt dat dit financieel voor een vereniging een grote brok; vandaar nog niet helemaal klaar.
Techniek:
Op de baan zijn alle vormen van modelbouw te zien, zoals; zelf gemaakte bomen, zelfbouw van gebouwen, het weatheren van gebouwen en het "doorzagen" van gebouwen, waardoor je meteen twee gebouwen hebt verkregen die je tegen een achterwand kunt plaatsen. Zelfbouw van treinen is ook te zien, zoals de ‘Robo-trein’. Ook zelf gemaakte wissels en kruisingen liggen op onze baan.
Op de stationsmodule is duidelijk te zien dat de automatische schakeling van de treinen d.m.v. reed-contacten gebeurt. Een in het station binnenrijdende trein geeft een volgend spoor vrij voor vertrek, die na één ronde over de modulebaan de volgende trein weer vrijgeeft, etc. Op deze manier kan er met drie treinen in het hoofdstation en één trein in het nevenstation gereden worden per hoofdspoor; in totaal zijn er dus acht treinen met daarnaast twee pendeltreinen actief. Het schakelen met reed-contacten is een bedrijfszekere en niet al te dure oplossing, die thuis ook goed toepasbaar is.
Ook op scenery gebied staat de tijd niet stil; de vele vormen van groenvoorziening worden in de loop van de tijd van een steeds hoger niveau en vervangen door meer en meer ‘zelfbouw’ bomen, zodat het verschil tussen kunst en kitsch goed te zien is.
Afmetingen:
De baan is een ovaal van 12,5 meter lengte en 3,6 meter breed. Geschikt voor al het gangbare H0 gelijkstroom materieel. Rails zijn uitgevoerd in code 100 materiaal.
De twee hoofdsporen zijn volledig elektrisch gescheiden van elkaar en elk te berijden met een 5A analoge rijregelaar.
Het stoomlokdepot en bijbehorend emplacement is geheel handbediend met een twintigtal stroomloze secties en twee 3A analoge rijregelaars.
De beide pendelsporen functioneren geheel automatisch; optrekken, rijden en afremmen.
Totale aansluitwaarde van de baan 230 V / ca. 3 A